OOR ONS

Missie:
Ons bied kinders ‘n gesonde, gebalanseerde omgewing vir mededinging op die
gebied van akademie, sport en kultuur.

ONS SKOOLLIED


Grootfontein, ons eerste skool
Kleinbegin voorwaar
Grootfontein was vasberaad
om sy doel te behaal.
Maar dit was nie maklik nie,
ongerief verduur.
Hier is nou Waterkloof, Ellisras se skool,
hier is nou Ellisras waarmee ons kan spog.
Waar ‘n Christenvolkie woon,
moedig edel sterk.
Wat in vryheid, vreed en reg,
eensgesind wil werk.
Waar ‘n volk in God kan glo, nog Sy seën kan vra
hier is nou Waterkloof, Ellisras se skool.
Hier is nou Ellisras, waarmee ons kan spog!

 

EREKODE:

Ons bely die drie-enige God, ons Vader, Beskikker van al ons weë.
Ons glo in Christus, die Saligmaker, en die werking van die Heilige Gees
Ons staan vas in die handhawing van ons taal, kultuur en tradisies.
Ons erken die reg van ander tot eie identiteit. Ons respekteer ons ouers, ons onderwysers, ons maats.
Ons wil lewe en werk vir ons land en volk.
Ons strewe na die nakoming van ons plig op akademiese gebied.
Ons strewe om lojaal te wees teenoor ons skool.
Ons strewe om hoflik en vriendelik teenoor almal te wees.

Ons Fasiliteite


Graad R in Rekenaarklas

SKOOL
 • Die skool onderskryf die belydenis van God drie-enig en stel dit voorop as ‘n vereiste. Christenskap word daadwerklik uitgeleef en bevorder. Die Christelike karakter van die skool word op alle vlakke toegepas.

 • Afrikaans as Moedertaal is die amptelike taal.

 • Since 2002 an English medium class was instated with English as medium of instruction and learning.

 • Goeie orde en ‘n gesonde gesags-en dissiplinestruktuur sal in die skool gehandhaaf word.
KLEUTERSKOOL
 • Leerders van 2 tot 5 jaar word hier geakkommodeer
 • Ons verskaf ontbyt en middagete
 • Goeie toesig, leiding, versorging en liefde word aan alle kleuters gegee.
NASKOOLSENTRUM
 • Leerders kry die geleentheid om huiswerk te doen naskool met die toesig van opgeleide personeel

 • Leerders kry ook gesonde middagetes en word elke middag by die skool afgehaal.
KOSHUIS
 • Ons koshuis is reeds vir baie jare ‘n veilige tuiste vir leerders wat ver van die skool woon of vervoerprobleme ondervind.

 • ‘n Goed gebalanseerde spyskaart sorg dat heerlike etes voorberei word deur bekwame matrone.

 • Christelike waardes word ook bevorder in die deeglike opvoeding van ons leerders. Die koshuis is ‘n verlengstuk van die ouerhuis.

 • Ons leerders kry voldoende tyd om te studeer. Namiddae is tyd ingeruim vir ontspanning bv. sosiale swem en speletjies.

Ons Personeel

ONS HOOF Mnr A du Plessis  
ADJUNKHOOF Mnr J Louw (gesekondeer)  
DEPARTEMENTSHOOFDE Mnr T Mollentze Opvoedkundige Leiding
  Mev E Mfisa Grondslagfase
ONDERWYSERS
 
GRAAD R Mev B Slabbert Algemene Klasonderrig
  Mev L Erasmus  
GRAAD 1 Mev R Lubbe Algemene Klasonderrig
  Mev A Enslin  
  Mev S Swanepoel  
  Mrs D Elmes  
GRAAD 2 Mev W du Plessis Algemene Klasonderrig
  Mev S Booyens  
  Mev B de Vries  
  Mrs I Scholtz  
GRAAD 3 Mev S Mackenzie Algemene Klasonderrig
  Mev S Steyn  
  Mrs E Mfisa  
GRAAD 4 Mev L Botha Algemene Klasonderrig
  Mej E Dreyer Algemene Klasonderrig
  Mrs M Monene Engels & LO
GRAAD 5 Mev H Nortjé Wiskunde
  Mnr JP van Staden LO
  Mnr B Mollentze KK, Teg, SW en EBW
GRAAD 6 Mev V van der Westhuizen NW en Teg
  Mev K du Plessis Engels
  Mrs M Kwadi Sepedi
GRAAD 7 Mev A Erasmus SW en EWB
  Mev M Kritzinger Wiskunde
  Mnr P De Swardt Wiskunde
GRAAD R-7 Mev C du Bruyn Rekenaars
KANTOORPERSONEEL Mev W de Jager Admin en Tik
  Mev AJ Schlecter Ontvangs en Tik
  Mev E De Nysschen Finansies
  Mev L van Vliet Finansies

 

Kliek vir Gallery

ad ad ad ad ad ad

Kontak ons

Laerskool Ellisras
Privaatsak X203
Ellisras
0555

Tel: +27 14 763 2106
Faks: +27 14 763 3233
Epos: lsellisras@xsinet.co.za

Kliek vir padkaart